Snel zoeken:
Hoe moet ik 'Christus leeft in mij' verstaan?

Galaten 5:20
Betreft: Gl 5: 20

Vraag:
Hoe moet ik 'Christus leeft in mij' verstaan?

Antwoord:
In vers 19 zegt Paulus, dat hij door de wet aan de wet gestorven is. De goede en heilige wet kan over de zondige mens slechts dood en verdoemenis brengen. De wet veroordeelde Paulus tot en met!
Christus heeft echter dat oordeel gedragen en in Christus werd het oordeel over Paulus uitgesproken. Zodoende kon de wet hem niet meer veroordelen, ze had geen aanspraak meer op hem. Dit geldt voor alle gelovigen.
Het doel van dat alles is, dat Paulus- en alle gelovigen- voor God zouden leven.De apostel verhaalt nu hoe het doodvonnis aan hem is toegepast, hij zegt: 'Ik ben met Christus gekruisigd' en daardoor was hij aan de wet gestorven. Zijn oude 'ik', heel zijn vroegere bestaan was in de dood ondergegaan, zodat hij kan zeggen 'Ik leef niet meer'. Voor God bestond de oude Paulus niet meer, die had voor God afgedaan!
Paulus bezat een nieuw leven als wedergeboren mens, en dat leven was het leven van Christus. Dit leven was in hem gewekt door de werking van het woord en de Geest van God. Tevens had de apostel en dat geldt voor allen die zich aan Christus overgeven de Heilige Geest ontvangen, die ons de kracht geeft dat nieuwe leven tot ontplooiing te laten komen.
Het gaat dus om een nieuw leven (misschien mag je zeggen een nieuw levensbeginsel) dat door de wedergeboorte in ons gewekt wordt. Dat nieuwe leven is het leven van Christus. God ziet in ons Christus en onze opdracht is Christus in ons praktisch leven te vertonen. Hem te laten zien door onze levenspraktijk.