Snel zoeken:
Is hier sprake van iemand die zich een gelovige noemt en het niet is?

Galaten 5:21
Betreft: Gl 5: 21

Vraag:
Is hier sprake van iemand die zich een gelovige noemt en het niet is?

Antwoord:
Paulus zet twee soorten mensen tegenover elkaar: de mens die onder de wet is en de mens die van de wet is vrijgemaakt (zie vers 1-15).
Iedere gelovige is iemand die door de Geest geleid wordt, en die is niet onder de wet (vs. 18). In principe doet zo iemand de dingen van vers 20,21 niet.
Iemand die deze dingen wel doet, verricht de werken van het vlees en in principe is zo iemand niet een gelovige, ook al noemt hij zich zo.
Het gaat in wezen dus om een tegenstelling tussen een ongelovige die zich onder de wet stelt en een gelovige die door de Geest geleid wordt.
Maar....zij die door de Geest leven, wandelen helaas niet altijd naar de Geest (vgl. vs 25). Het kan namelijk gebeuren dat een gelovige (terug)valt in (zijn vorige), een zondig leven.
Zolang hij daarin leeft, weten we niet welke belijdenis van hem nu echt is: de belijdenis met woord en werk die hij aflegde bij en na zijn bekering of de belijdenis van zijn werken nu hij in zonde leeft.
Zolang hij zich niet van die kwade weg afwendt, beschouwen we hem als een ongelovige en houden hem voor dat als hij op die weg volhardt, hij het koninkrijk Gods niet zal binnengaan.