Snel zoeken:
Waarom worden dit soort waarschuwingen gegeven als een gelovige toch niet verloren kan gaan?

Galaten 5:21
Betreft: Gl 6: 21

Vraag:
Waarom worden dit soort waarschuwingen gegeven als een gelovige toch niet verloren kan gaan?

Antwoord:
Als een vader met een jong kind langs een singel loopt en het kind wil zich losrukken om het talud af en het water in te lopen dan zegt die vader: 'Als je dat doet, verdrink je'. Als het kind zich inderdaad losrukt zal de vader het een eind kunnen laten gaan, maar hij grijpt op het laatst toch in om het kind van de verdrinkingsdood te redden.
Zo zit het ook met al die waarschuwende teksten die ook aan gelovigen gericht zijn. Je moet daarbij altijd het woord van Hb 6: 9 betrekken 'ook al spreken wij zo'.