Snel zoeken:
Wordt met 'Geest' de heilige Geest of het geestelijk leven bedoeld?

Galaten 5:25
Betreft: Gl 5: 25

Vraag:
Wordt met 'Geest' de heilige Geest of het geestelijk leven bedoeld?

Antwoord:
Omdat in het Griekse oorspronkelijk alleen de hoofdletters gebruikt werden is het soms moeilijk uit te maken of het gaat om de Geest, dat is dan de Heilige Geest of dat het gaat om de geest en dat is dan:
- of de levensgeest, die we bij de schepping hebben ontvangen
- of het nieuwe leven, dat we door wedergeboorte hebben verkregen
- of het 'ken-leven', het kenvermogen.

In de uitdrukking 'de geest geven' en 'de geest keert terug tot God' hebben we met de levensgeest te doen.

In 1 Ko 2: 11 is het kenvermogen bedoeld, zoals w.s. ook in 1 Th 5: 23

Daarentegen doelt Jh 3: 6b op het nieuwe leven dat we bij de wedergeboorte hebben ontvangen.

In Gl 5: 16-26 gaat het echter om de Heilige Geest. Door die Geest hebben wij immers het leven ontvangen en door die Geest moeten we ook onze wandel laten beheersen.