Snel zoeken:
Wat is het verschil tussen: a. de wereld is mij gekruisigd en b. ik ben voor de wereld gekruisigd?

Galaten 6:14
Betreft: Gl 6: 14

Vraag:
Wat is het verschil tussen:
a. de wereld is mij gekruisigd, en;
b. ik ben voor de wereld gekruisigd?

Antwoord:
Paulus heeft de Heer Jezus, de gekruisigde leren kennen. Dat betekende dat voor hem de wereld (in het bijzonder de joodse godsdienstige wereld) afgedaan had. Het kruis betekende voor hem een streep door heel deze wereld. Het oordeel dat Christus onderging was het oordeel dat de wereld verdiende, voor Paulus was de wereld op het kruis weggeoordeeld.

Omgekeerd stond het kruis echter ook tussen de wereld en hem. Dat wil zeggen, dat hij voor de wereld afgedaan had. Nu hij in Christus geloofde identificeerde de wereld hem met de gekruisigde Christus. Met Jezus Christus had de wereld afgedaan door Hem aan een kruis te hangen, met Paulus deed men in gedachten hetzelfde. Voor de wereld bestond Paulus niet meer, ze hadden voor hem dezelfde plaats als voor Christus: het kruis, het oordeel.