Snel zoeken:
Is Gl 6: 6 ook nu nog van toepassing?

Galaten 6:6
Betreft: Gl 6: : 6 i.v.m. 1Tm 5: 17,18

Vraag:
Is Gl 6: 6 ook nu nog van toepassing?

Antwoord:
Gl 6: 6 geeft aan dat zij die in het woord onderwezen worden degene die hen onderwijst van alle goede dingen moeten meedelen. Dat woord geldt zeker nog voor het heden.
In de christenheid is het zo, dat men de predikant een salaris heeft gegeven, zodat men hem voor zijn predikdienst 'eren'.
Op het platteland betekende het vroeger en ook nu nog wel, dat men hem meedeelde van de goederen die men oogstte en een deel gaf van geslacht vee, e.d.
Er zijn veel 'vrije groepen' waar de predikers geen vast salaris hebben, maar leven van de giften van de gelovigen. In zendingsgebieden gebeurt dat ook nog wel.
Hoe het ook gebeurt, de plicht om te voorzien in het onderhoud van hen die met het woord dienen, geldt voor heden nog net zo goed als destijds in de dagen van de apostelen.