Snel zoeken:
Is met de dag van Christus de komst van Jezus Christus voor de gemeente bedoeld?

Filippenzen 1:6
Betreft: Fil. 1: 6 en 10

Vraag:
Is met de dag van Christus de komst van Jezus Christus voor de gemeente bedoeld?

Antwoord:
De tijd waarin we nu leven kunnen we de dag van de mens noemen of de dag van satan. Het is een boze tijd. Aan die tijd komt een eind en dan breekt een andere dag aan. Drie uitdrukkingen zijn daarbij van belang:
a. De term 'de dag van onze Here Jezus Christus'
(1 Kor. 1: 8, verg. 3: 13; 5: 51); 'de dag van de Here Jezus'
(2 Kor. 1: 14); 'de dag van Jezus Christus (Fil. 1: 6);
'de dag van Christus' (Fil. 1: 10; 2: 16).
Deze benadering duidt erop, dat de Here Jezus dan tot Zijn
rechten zal komen; Hij zal om zo te zeggen het heft in handen nemen. Voor de gelovigen begint dat als de Heer hen tot zich voert. Deze term heeft ook altijd betrekking op gelovigen: op hun behoud of op hun beloning. Er is dus alle reden te denken aan de tijd, die ingaat met de komst van de Heer voor de zijnen. Maar die tijd omvat ook alles wat daarna gebeurt. 't is meer en verschil in aspekt met:
b. 'de dag des Heren', 'de dag van Jahweh of Jehovah'.
Deze term is verbonden met de gedachte aan gericht.
Ze ziet op het feit, dat God/Christus deze wereld zal oordelen. Ze omvat ook de hele regeringsperiode van Christus. Deze dag breekt aan na de openbaarwording van de antichrist (2 Thess. 2: 2).
Ze betekent een plotseling verderf voor de goddelozen en ze komt voor hen als een dief in de nacht (1 Thess. 5: 2). Waarschijnlijk vangt ze al aan met de oordelen tijdens de Grote Verdrukking nadat de antichrist zijn ware karakter heeft geopenbaard. In ieder geval echter vangt ze aan of is ze aangebroken als de Heer verschijnt.
c. Een derde term is die van 'de dag Gods' (2 Petr. 3: 11). Dit is de tijd, die aanbreekt na de verdelging van de oude aarde en de aanvang van de periode van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde.
De dag van de Heer begint met oordelen en eindigt met oordelen en zo wordt de dag God, waarin 'God zal zijn alles in allen' ingeluid.