Snel zoeken:
Hoe kan het dat Achaz vader werd toen hij 10 á 11 jaar was

2-Kronieken 28:1
Vraag : Hoe kan het dat Achaz vader werd toen hij 10 á 11 jaar was

Antwoord :

Kwestie van koningschap vanaf Azarja , ook Uzzia geheten tot Hiskia. i.v.m. 2 Kron 28:1

Met wat speling in de jaartallen kunnen we het volgende overzicht maken:

koning geb koning regeertijd jaartal ca.

Azarja /Uzzia 802 16 jaar 52 jaar 786-734 wordt melaats in 757

Jotham 782 25 jaar 16 jaar 757-741 als mederegent

Achaz 761 20 jaar 16 jaar 741-725

Hiskia 750 25 jaar 29 jaar 725-696

Achaz zou dan op de leeftijd van 10/11 jaar al vader moeten zijn geworden. Een oplossing zou kunnen zijn dat hhet getal genoemd in 28:1 niet 20 jaar maar 25 moet zijn. Dan zou Achaz op 16 jarige leeftijd vader geworden moeten zijn. Dat is wel mogelijk, maar jong genoeg. Een echte oplossing voor dit probleem is er eigenlijk niet gehalve dus dat er in de opgave van de getallen een overschrijf fout is gemaakt. Dat is iets wat we wel meer tegenkomen.
Ook is het mogelijk dat de regringskliek van Achaz de aanvang van de regering van Hizkia ‘opgeschort’ hebben