Snel zoeken:
H.A.I. 03 De witte en de zwarte hond

Dan volgt nu de anekdote die onze broeder in Leeuwarden naar voren bracht. Ironside geeft die weer onder de titel ”de twee naturen”.

De twee naturen

Hij begint met de weergave van de woorden in Gl 5:17: “ Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees ; want deze twee staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt”.

Hij geeft hier de volgende illustratie bij: Een Indiaan gaf een getuigenis van zijn bekering in een bijeenkomst van een aantal christelijke leden van zijn stam. Hij vertelde dat hij zo blij was nu hij zijn Heiland had leren kennen en dat hij in het begin dacht dat hij nooit meer zou zondigen. Maar na verloop van tijd voelde hij in zich een conflict dat hij als volgt omschreef: “Het leek wel alsof er twee honden in mijn hart aan het vechten waren. De een was een goede, witte hond die alleen mijn bestwil op het oog had. De ander was een slechte, zwarte hond die er alleen maar op uit was dat te vernietigen want ik wilde opbouwen. Met deze twee honden heb ik heel wat te stellen want ze zijn altijd aan het vechten met elkaar”
Een van de luisteraars vroeg lakoniek ;”Welk van de twee wint”. De bekeerde indiaan zei prompt: “Degene tegen wie ik zeg: Pak hem”.

In de loop van de tijd is het antwoord van de indiaan wel eens wat veranderd en dat spreekt zo mogelijk nog beter aan. Men laat hem dan zeggen :’Degene aan wie ik het meeste eten geef”.

Er is moeilijke een betere illustratie te geven van de twee naturen in de gelovige. ‘Als we wandelen door de Geest, zullen we de begeerte van het vlees niet volbrengen”. Maar als we toegeven aan de werking van het vlees lijden we beslist de nederlaag.