Snel zoeken:
H.A.I. 08 Over het steunen van zendingswerk

Boven deze anekdote heeft Ironside de tekst geplaatst: “ Het is niet opdat anderen verlichting hebben en u verdrukking” 2 Ko 8:13

Door christenen wordt wel eens gezegd dat het werk in de thuisgemeente eronder lijdt als de gemeente te veel aandacht schenkt aan en giften geeft voor zendingswerk.
Deze kortzichtige opvatting is meer dan eens bewezen onjuist te zijn.
Een kleurling predikte bij een bepaalde gelegenheid over het ondersteunen van zendingswerk. Een diaken die vlak bij hem zat riep opeens: “Prediker je bent bezig deze kerk te laten sterven als je doorgaat met zendingswerk zo te propageren”. “Broeder, was het antwoord van de prediker , laat me je wat vertellen: kerken gaan niet dood op die manier en als je me wel zo’n kerk kan laten zien dan klim ik op de puinhopen ervan en predik over de tekst: “ Zalig zijn de doden die sterven in de Heer”.

Met deze tekst uit Op 14, die trouwens slaat op de toekomst maar dat doet nu niet ter zake, werd de mond gesnoerd van de diaken. Er staat nog iets belangrijks bij namelijk “hun werken volgen hen” (vs 13). Laten we maar vrijgevig zijn voor het werk van de zending !!