Snel zoeken:
H.A.I. 14 Staan waar het vuur geweest is

“Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven “ Gl 2:20

Ironside vertelt dat hij als jongetje van negen jaar een evangelist een illustratie hoorde vertellen die hem erg aangesproken had. Het is een eenvoudig verhaal om het evangelie duidelijk te maken. De ouderen zullen het wel kennen, maar jongeren misschien niet. Het verhaal loopt als volgt:

Pioniers baanden zich een weg door de centrale staten van Amerika om een plek uit zoeken waar ze zich konden vestigen. Ze reden in wagens die door ossen werden getrokken en kwamen slechts langzaam vooruit. Op een dag werden ze opgeschrikt door een lange strook van rook in het westen die zich mijlen ver uitstrekte aan de horizon. Het was een prairiebrand die hen in rap tempo naderde. Vluchten voor de brand was uitgesloten, de wind dreef de brand te snel voort om te kunnen ontsnappen. Een van de mannen van de groep wist wat hen te doen stond. Hij gaf bevel om het gras dat achter hen was in brand te steken. Toen er een flink stuk gras was afgebrand, liet hij de hele groep een flink eind achteruit waardoor ze op de as van het verbrande stuk land kwamen te staan.
Toen de vlammen brullend vanuit het westen op hen afkwamen riep een meisje heel angstig: “zullen we hier niet allemaal verbranden?” De leider zei: “ Dat gebeurt niet want we staan waar het vuur al geweest is”.
Dit is een prachtig voorbeeld voor de christen. Hij is veilig in Christus want Die heeft de toorn van God gedragen op het kruis en allen die geloven in Hem zijn in Hem veilig want hij heeft het vuur van Gods oordeel ondergaan en in hem staan we op de grond waar het vuur al geweest is.

Dit verhaal gaat in de Verenigde Staten met de moderne waarschuwingsapparatuur en bestrijdingsmiddelen nu niet meer op. Het middel kan hoogstens nog toegepast worden op de uitgestrekte grasvlakten van Zuid Amerika. Maar hoe dat ook zij, het is wel een prachtige illustratie van de waarde van het kruis van de Here Jezus.

En als u zich nog niet tot God hebt bekeerd is de oproep nog steeds actueel: ga naar het kruis van Jezus Christus en ga staan waar het vuur al geweest is.