Snel zoeken:
H.A.I. 18 Een vlinder en gebed

“ Zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?’ Jr 32:27

Ironside vertelt het volgende verhaal dat hij heeft gehoord van een hem bekende Engelse evangelist.

Een vrouw die niet al te ruim bij kas zat, werd door een winkelier gevraagd om een rekening te betalen waarvan zij wist dat ze die al betaald had. Toen ze dat tegen hem zei, eiste hij dat ze dan de nota zou laten zien, die hij uitgeschreven moest hebben.
De vrouw haalde alles over hoop om de nota op te diepen maar ondanks alle moeite die ze deed, vond ze dat ding niet. Stapels papier liep ze door, maar geen nota.
De winkelier liet het er niet bij zitten en eiste betaling. Ze vroeg uitstel en bad tot God of Hij de nota toch aan het licht wilde brengen.
Een poosje later vloog een vlinder door het open raam naar binnen. Haar zoontje wilde het mooie diertje vangen maar dat vloog verschrikt de hele kamer door om tenslotte achter een plant te gaan zitten. De jongen probeerde het daar te pakken en wierp in zijn onbesuisdheid de plant onderste boven en .....daar achter de plant lag de nota op de vloer!
De vrouw pakte het papiertje en ging er mee naar de winkelier. Deze was er niet erg blij mee, maar zijn eigen handschrift getuigde ervan dat de vrouw wel betaald had.
In de Bijbel staat dat God weet heeft van mussen die mogelijk van het dak vallen en van mieren die voedsel zoeken, kan Hij ook niet een vlinder gebruiken om het gebed te verhoren van een van zijn kinderen?!

Dikwijls schamen we ons ervoor om voor zulke eenvoudige zaken als het kwijtraken van iets, de Heer te bidden ons te helpen om het te vinden. Zelf heb ik diverse malen de ervaring gehad dat de Heer mijn gebed verhoorde toen ik voor iets bad dat ik kwijt was. Voor de Heer is niets te groot en niets te klein , laten we ook in de kleine dingen op Hem vertrouwen en als Hij ons gebed verhoort het niet aan “het toeval” toeschrijven, maar Hem ervoor danken.!!