Snel zoeken:
H.A.I. 19 De oorzaak van het treinongeluk

“Want het bloed bewerkt verzoening” (Lv 17:11)

“Een paar jaar geleden,” zo vertelt Ironside “ vond er in een van de oostelijke staten een ernstig treinongeluk plaats dat aan veel mensen het leven kostte en anderen ernstig letsel toebracht.

Dergelijke treinongelukken vinden ook in ons land wel plaats ondanks de nauwkeurige veiligheidsmaatregelen die we hier kennen. Let wel, ik schrijf dit in mei 2005! Ironside vervolgt met:

Een trein vol met jongelui die van school kwamen stond op een zijspoor klaar om te vertrekken.
De vertrektijd brak aan, maar een man met een vlag kwam aanlopen om de machinist duidelijk te maken dat hij nog niet kon vertrekken. Deze vertrok echter wel en kort daarna vond de fatale botsing plaats. De machinist van de plaatselijke trein kon zijn leven redden door van de trein te springen.
Enige dagen later werd hij ter verantwoording geroepen voor het gerecht. Daarbij kwam een merkwaardig verschil in getuigenis naar voren. Men vroeg hem of hij de man met de vlag niet gezien had. Hij antwoordde dat hij die wel gezien had, maar dat die met een gele vlag zwaaide en dat hij dat opvatte als een sein dat alles goed was en dat hij langzaam vertrok.
De man met de vlag was ook opgeroepen en op de vraag met wat voor vlag hij zwaaide gaf hij ten antwoord dat het een rode vlag was. Op de vraag of hij zeker wist dat de vlag rood was , antwoordde de man dat hij dat absoluut zeker wist. Beide mannen hielden vast aan hun verklaring en geen van beiden was kleurenblind. De rechter vroeg daarop om de vlag te halen. Dat
gebeurde en toen werd het raadsel opgelost. De vlag was rood geweest. maar was door het gebruik in weer en wind behoorlijk verkleurd zodat hij er vies, geelachtig uitzag.

Ironside besluit dit verhaal met de verzuchting dat heel wat mensen verloren dreigen te gaan door een geelachtige, bloedloze, evangelieprediking in plaats van ze tot stoppen te brengen op hun weg naar het verderf.

Dat laatste kan alleen door het evangelie van verzoening door het bloed van het Lam. Laten we bidden en er aan meewerken dat dat evangelie nog duidelijk verkondigd mag worden.