Snel zoeken:
H.A.I. 22 Geen olie in de lamp

“De dwazen namen hun lampen en namen geen olie mee” (Mt 25:3)

Ironside vertelt heel wat illustraties in verband met het wel of niet aannemen van het evangelie. Een enkele ervan vermeld ik als anekdote. Hij vertelt het verhaal dat de betreffende dame zelf hem meedeelde. Ze was ijverig in christelijk werk, maar in feite niet bekeerd. Ze vertrouwde op haar goede, christelijke werken, haar kerkgang en dergelijke.
Ze had een olielamp in huis en op een avond ging die uit. Toen ze de lamp bekeek bleek er geen olie in te zitten. Hardop zei ze; “Geen olie in de lamp”. Ineens flitste het door haar heen dat dat eigenlijk woorden uit de Bijbel waren. Ze zocht ze op en vond ze in het verhaal van de vijf dwaze en de vijf wijze meisjes. Ze was geschokt toen ze zich realiseerde dat ze net zo dom was als de vijf domme meisjes.
Om kort te gaan: ze ging de bijbel doorlezen en bad of God haar licht wilde geven. Dat gebeurde en het leidde tot haar bekering.
God kan zulke gewone dingen als een lamp die uitgaat gebruiken om iemand tot bezinning te brengen. Dat kan Hij ook nu nog doen al gebruiken we dan in het algemeen geen olielampen meer.