Snel zoeken:
H.A.I. 23 Eerlijke twijfel

“Als wij het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is groter” (1 Jh 5:9).

Als hij aan mensen vroeg of ze geloofden in het evangelie dan gebeurde het Ironside nog wel eens dat ze antwoordden dat ze niet konden geloven omdat ze e e r l ij k e twijfelaars waren,
Hij zegt dan dat hij wel gelooft dat er eerlijke twijfelaars zijn, maar, zo zegt hij: Ik heb moeite met die uitdrukking als men verklaart dat men eerlijk twijfelt aan de waarheid van het onfeilbare Woord van de levende God.
Een zekere Tennyson heeft eens geschreven:
‘Er is meer geloof in eerlijke twijfel, neem dat van mij aan, dan in de helft van jullie geloofsbelijdenissen”
Ironside geeft dan verder aan dat hij er aan twijfelt dat Tennyson het gelijk aan zijn kant heeft. Hij heeft dat zeker niet, vindt hij, als het gaat om twijfel aan de waarheid van het evangelie.

Zelf ben ik geneigd te stellen dat de uitdrukking “eerlijke twijfel” in die gevallen een smoes is voor het niet willen aannemen wat God zegt in zijn Woord.

Een dame zei toen deze Amerikaanse evangelist haar de weg naar het leven had gewezen en haar daarbij een aantal duidelijke Schriftplaatsen had voorgehouden zoals Jh 5:24 en Mt 11:28: “Wel, ik zal proberen te geloven”. Ironside vroeg haar daarop: “Proberen te geloven in wie? Is dat in God die gesproken heeft in zijn Woord? Wat bedoelt u met “proberen te geloven”
Ze zag daarop haar fout in en riep uit “O, ik realiseerde me niet wat ik eigenlijk zei. Ja, ik geloof wat God heeft gezegd”. Daarop daalde er vrede in haar hart en “probeerde” ze niet meer te geloven, maar geloofde ze daadwerkelijk. .

De benadering van Ironside kan in onze ogen wel te simpel zijn, maar ze werkte vaak wel!