Snel zoeken:
025 De toestand van de verloren zoon

Lukas 15:11
Bij zijn weggaan
Hij was arrogant “Geef mij het deel van het bezit dat mij toekomt”;
Hij zette door “Hij pakte alles bij elkaar en ging weg;
Hij was verkwistend “Hij bracht zijn bezit door in een losbandig leven”;

In het vreemde land
Hij werd berooid “Hij begon gebrek te lijden”;
Hij zocht naar een oplossing “ Hij vervoegde zich bij een van de burgers
van dat land”;
Hij werd vernederd “ Die zond hem naar zijn land om varkens te weiden”;
Hij leed honger “ Hij begeerde zich te verzadigen met de peuleschillen”;

Voor en bij zijn teruggaan
Hij begon na te denken “Hij kwam tot zichzelf”;
Hij besefte de situatie thuis “Hoeveel dagloners van mijn vader hebben
overvloed”;
Hij nam een besluit “Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan”;
Hij beseft zijn schuld “en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd “;
Hij deed wat hij besloten had “Hij stond op en ging naar zijn vader”;

Bij zijn terugkomst
Hij werd verwacht “De vader zag hem”;
de ogen van de vader werden ingeschakeld;
Hij was welkom “zijn vader werd met ontferming bewogen”,
het hart van de vader werd ingeschakeld;
“zijn vader liep snel op hem toe”,
de voeten van de vader werden ingeschakeld;
“zijn vader viel hem om de hals”,
de armen van de vader werden ingeschakeld;
“zijn vader kuste hem innig”,
de lippen van de vader werden ingeschakeld;
Hij werd hersteld “haal het beste kleed.... een ring .... sandalen ”,
de vader gaf hem van zijn bezit;
Hij kreeg heerlijk eten “haal het gemeste kalf”.
“laten wij eten en vrolijk zijn”;
Hij was als uit de dood tot leven gekomen,
“deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden”
De verboken relatie werd glorieus hersteld.

Wat een schildering van de terugkeer van een zondaar naar God !!

In het Engels heeft iemand de geschiedenis van de verloren zoon eens zo samengevat:
- Bad lad; mad lad;sad lad; glad lad -

In het Nederlands kun je dat niet zo mooi weergeven, maar de betekenis is:
- Slechte knaap; domme knaap; verdrietige knaap, blije knaap - .