Snel zoeken:
H.A.I. 15 De nieuwe mens... een vreemd geval

“Ieder, die uit God geboren is, doet de zonde niet (praktiseert ze niet), omdat Diens zaad in hem blijft en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is” (1 Jh. 3:9)
********
Ironside vertelt dat hij een man gekend heeft die alles deed wat God verboden had,. Deze man kwam echter tot bekering en brak met zijn zondige leven. Een van zijn oude vrienden zocht hem op en zei:” Willem. ik heb medelijden met je...je was een man die het goed deed in de wereld , maar dat heb je opgegeven. Je zit nu thuis, je gaat naar de kerk, je leest de bijbel en je bidt. Je hebt nu geen pleziertjes meer”.

“Maar Bob” zei Willem, “je begrijpt het verkeerd. Ik kan me bedrinken als ik dat wens; ik kan naar het theater gaan als ik dat wens; ik kan naar het casino gaan om te gokken als ik dat wens”.

“Hoe kan dat nu ?” zei Bob “ Daar snap ik niets van. Ik dacht dat je dat allemaal had opgegeven nu je christen bent geworden”.

“ Wel”, antwoordde Willem , “ ik zei erbij als ik dat wens, maar de Heer nam die wens bij me weg en Hij maakte van mij een nieuw schepsel”.
*********
Als we “uit God” geboren zijn. ontvangen we een nieuw leven en dat leven heeft zijn eigen natuur. Dat leven haat de zonde en de onreinheid en het verblijdt zich in heiligheid en goedheid.
Dit is evenwel één kant van de medaille. Er is ook een andere. De apostel Johannes spreekt ook over de mogelijkheid dat een wedergeboren mens wel zondigen kan en dat dat ook wel gebeurt (zie 1 Jh 1: 1,2). We hoeven niet te zondigen, maar we kunnen het nog wel. Als we het bidden nalaten en het bijbellezen en we ons toch weer richten op het wereldse leven dan kunnen we terugvallen in het oude leven dat dan zijn aantrekkingskracht op ons herwint..
Gelukkig echter hebben we een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, en die pleit voor ons dat we wat ons praktisch leven betreft weer terugkeren naar God, Dat we berouw hebben over onze zonden en dat aan God belijden, waardoor opnieuw het verlangen naar het kwaad in ons gedood wordt. en we de zonde weer gaan haten.

Het komt er dus wel op aan dat we het nieuwe leven in ons - om zo te zeggen - geestelijk voedsel geven en het op peil houden !!.