Snel zoeken:
a De Heer zelf

De Heer zelf
Luk. 24:36 : Hijzelf stond in het midden van de discipelen;
Ef. 2:20 : Jezus Christus Zelf is de hoeksteen van de geestelijke
tempel, de Gemeente;
1 Thess. 4:16 : De Heer Zelf komt om ons op te halen;
1 Thess. 5:23 : De God van de vrede Zelf wil ons geheel en al heiligen;
2 Thess. 2:16 : De Heer Jezus Christus Zelf wil oze harten vertroosten en
ons sterken tot alle goed werk;
2 Thess. 3:16 : De Heer van de vrede wil Zelf ons altijd en op elke manier
vrede geven.
Deze dingen liet en laat Hij aan geen ander over !