Snel zoeken:
a Onze blijdschap en Gods blijdschap

Onze blijdschap en Gods blijdschap
Jes. 61:10 : Wij verblijden ons in de Heer, net als straks het volk IsraŽl, omdat Hij ons bekleed heeft met de klederen van het heil;
Ps. 43: 4 : Net als voor de Korachieten mag God tot wie we naderen, de God zijn van onze jubelende vreugde;
1 Petr.1:9 : In Christus kunnen we ons verheugen met een onuitsprekelijke vreugde;
Juda: 25 : Straks zullen we met vreugdegejuich gesteld worden voor de heerlijkheid van Hem die machtig is ons te bewaren;
Zef. 3:17 : God zal zich verblijden over IsraŽl, zozal en wil Hij reeds nu zich verlijden over ons.
Verblijden wij ons zo in de Heer? En kan Hij zich in ons verblijden?