Snel zoeken:
a Toevlucht bij God

God onze toevlucht.
Ps. 46:2 God is ons een toevlucht en sterkte
Ps. 46:8 Een burcht is ons de God van Jacob
Ps 46:12 Een burcht is ons de God van Jacob
Spr.18:10 De naam des Heren is een sterke toren
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Ps. 61:4 Want gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand.
Ps. 20:2 De naam van Jacobs God make u onaantastbaar.
**********************************************************