Snel zoeken:
a Het nieuwe lichaam

De kenmerken van het nieuwe lichaam:

1 Het is een verlost lichaam. We verwachten niet de verlossing uit ons lichaam
maar van ons lichaam Rm 8:23

2 Het is gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van Christus Fp 3:21

3 Het is een eeuwig verblijf. Een eeuwig huis 2 Ko 5:1

4 Het is een onvergankelijk lichaam. We worden opgewekt in onvergankelijkheid 1 Ko 15:42

5 Het is een verheerlijkt lichaam. We worden opgewekt in heerlijkheid 1 Ko 15:43

6 Het is verbonden met kracht. We worden opgewekt in kracht 1 Ko 15:43

7 Het is een geestelijk lichaam in tegenstelling tot ons natuurlijke lichaam 1 Ko 15:44