Snel zoeken:
Luk 4:18

Betreft : Luk 4:18


Vraag : Wie zijn die armen, gevangenen, blinden en die verbrokenen? Wat is de link tussen de Geest des Heren is op Mij en de zalving?


Antwoord :


1 De armen, blinden etc. waren in eerste instantie de armen enz. onder het Joodse volk De Heer was vol erbarmen met betrekkinbg tot hen. Je leest dat in de evangeliŽn. Maar de dienst van de Heer ging na de Pinksterdag van Hd 2 verder en via zijn discipelen bereikte Hij ook de armen onder de volken,lees daarbij Jes 49:6
2 Zalving vond onder IsraŽl plaats bij koningen, priesters en profeten. Ze werden daardoor officieel in een bepaalde funktie gesteld met het daaraan verbonden werk. Bij de Heer Jezus vind je die zalving dus ook. Als Mens hier op aarde is Hij gezalfd en dat gebeurde toen de Heilige Geest op Hem daalde na zijn doop in de Jordaan. Daarna begon zijn dienstwerk waarover vers 19 spreekt en dat in het antwoord op de eerste vraag is aangeduid