Snel zoeken:
003 Sinterklaas gedicht voor de Fakkelmedewerkers 1993

SINT NICOLAES
Kadostraat 100
SCHIMMELVILLA
ESPAGNe 3 Gardmaand 1993


Geachte Fakkeldragers en Hebronieten,

Nadat mijn schimmel vorig jaar zijn schreden keerde
en mij naar Spanje’s dreven retourneerde,
bereikte mij bij thuiskomst het verrassend bericht,
dat in Leerdam een boekwinkel zou worden ingericht
onder auspiciën van de Leeuwarder Fakkel

Toen ik’t hoorde liepen’r tranen over mijn wangen
en ik beloofde mezelf in lyrische gezangen
te uiten en achtte het mijn bisschoppelijke plicht
dit te doen door een bemoedigend gedicht,
mits ik dan niet met mijn dichtader kwakkel.

Dat laatste bleek gelukkig niet het geval te wezen
en vandaar dat ik u allen nu en bij dezen
vereer met dit gloedvol en animerend geschrijf
waarvan hopelijk de tekst in uw geheugen beklijf
tot ernstige leringhe ende vermaecke

O, Hebronieten zet u met vereende krachten
en met concentratie van uw edelste gedachten
in voor een ruime’en goede boekverkoop
die naar ik samen met mijn Pieter hoop
zal zijn ten voordele van deze Hebronsaecke

Natuurlijk zijn er veel waardiger en hogere idealen
dan een zo groot mogelijke omzet te halen.
Het moet er bovenal en ten eerste om gaan
dat klanten de boekeninhoud in het hart opslaan.
Werk dus mede aan dit verheven ideaal

Ondertussen heb ik van de stedelijke pers vernomen
dat jan en alleman naar de glasstad zijn gekomen
voor inrichting,verlichting, pui-en gevelwerk
Men maakte het front ontzaglijk mooi en tevens sterk.
en opende de zaak meer dan ‘n enkele maal

Gij lieden van Mamré en omliggende gebieden
doe afgoderij en heidendom vlieden
uit ‘t hart van dit Kanaän in d’Alblasserwaard
door de verkoop van het geeste’lijck zwaard
in de voormalige winkel van familie Vis
Ik zeg u dat mijn gedicht ter helfte is


Er zijn meer wapenfeiten van dit jaar te vieren
waarvan de louweren de slapen sieren
van noeste werkers zestig of tachtig in getal
Zij stonden samen in Utrechts jaarbeurshal
op de doorluchte EO-familiedag

Tot verbazing der aanwezige Eönieten
kwamen daar als eens bij Salomo de Sidonieten
vakbekwame lieden uit Groningen en d’Achterhoek
zij richten kramen in ter promotie van het Boek
‘t Was voor het eerst dat Utrecht zoiets zag

Fakkelmensen uit het hoge en koude Noorden
brachten kassa’s uit diverse handelsoorden
en zetten een kilometer boeken op een rei
ook schiepen ze orde in de krame(n)rij
Nog nooit was zoiets moois hier ooit vertoond

Vrijwilligers uit het vertrouwde Rhederoord-verleden
zag je in deze hallen voor het voetlicht treden
met man en vrouw en macht werd er verkocht
het fijnste materiaal werd voor de klanten uitgezocht
d’ inzet werd met een waardig resultaat beloond

Wat moet ik als Sint nu nog meer vertellen,
over het ordenen van lessen en typen van vellen
heb ik het vorige keren al meer dan eens gehad
Ook nu was men met containers vol lessen op pad
En vele correctoren keken weer stug lessen na

Voor dit alles wil Sint de medewerkers belonen
met een aardigheidje en daarbij iets dat zal tonen
hoe de Fakkel zijn roemruchte vleugels uitslaat
tot in een drukke, Leerdamse winkelstraat.
‘k Denk dat ik nu maar weer naar Spanje ga

Saluto Sint en Piet