Snel zoeken:
004 Sinterkklaasgedicht voor de Fakkelmedewerkers 1994

Geachte Fakkeliers en Hebroneeërs,

Zij groeiden vast
in tal en last,
heeft iemand eens geschreven;
dat geldt voor’t huw’lijksleven.
Maar deze spreuk
past ook wel leuk
bij jullie Fakkelketen:
daar wordt niet stilgezeten.
De omzet stijgt
en ieder hijgt
onder een last van boeken
waar ze kopers voor zoeken.
Planken staan vol,
ieder draait dol.
Op Neerlands ruime wegen
kom j’een verkoper tegen,
die zeer gehaast
over t’asfalt raast
om boeken te verstouwen
naar een meeting van vrouwen.
Waar ik ook zie
op braderie,
en E.O familiedagen
overal staat in lagen
jullie lektuur
en menig uur
wordt vrijwillig gegeven
om het Woord van het leven
met veel gevoel
-dat is het doel-
harten te laten raken.
Voor elk van deze taken
staan velen klaar;
ik vind het naar
dat ik weinig op kan sommen
van werkers die in drommen
op het kantoor
achter en voor
op begane grond en boven
zich voor het werk uitsloven.
Maar het staat vast
dat tal en last
door Hem niet wordt vergeten
die “Boven’ is gezeten.

Sint en Piet