Snel zoeken:
005 Sinterklaasgedicht voor de Fakkelmedewerkers 1995

VOOR DE ZWOEGENDE FAKKELSJOUWERS

Niemand kan in ernst mij euvel duiden,
dat ik als oudste der aardse luiden,
lijdt aan een lichte vorm van geheugenverlies.
Iets waar ik overigens niet over knies.
Het brengt echter wel met zich mede-
dat ik om bovengenoemde reden-
tevergeefs terugga in mijn memorie
-en dat is een droevige historie-
om mij weer voor de geest te halen
wat ik in nederlandse of spaanse tale,
jullie aan lof heb toegezwaaid,
zonder de waarheid te hebben verdraaid.
O, zeer geachte Fakkelluiden
jullie moeten het me dus niet euvel duiden
als ik in herhaling val.
Dat ligt aan het grote getal
van mijn doorleefde dagen -
waar ik overigens niet over wil klagen-,
het brengt echter met zich mede,
dat ik om bovengenoemde reden,
als zeer eerwaarde en oude man,
wel eens in herhaling vallen kan.

Zonder de waarheid te verdraaien
wil ik jullie lof toe zwaaien
voor jullie inzet in het voorbije jaar.
Jullie kregen het weer netjes voor elkaar
om de Fakkeltrein naar behoren
te laten rijden op de goede sporen.
Had ik het al over mijn geheugen
dat steeds minder gaat deugen?
Neem me dan niet kwalijk voor het geval
dat ik mogelijk in herhaling val -
wat moet worden toegeschreven
aan de lengte van mijn leven.-
Och heden, weten jullie wat
ik zowat vergeten had?
-nu zie je de zwakte van mijn geheugen
dat steeds minder gaat deugen;
het is niet dat ik er over zit te kniezen,
dat ik mijn geheugen ga verliezen-,
maar het zou sneu zijn als ik vergat
lof toe te zwaaien aan het aantal mensen dat
met inspanning van alle krachten
ervoor zorgt dat al die vrachten
bijbellessen -netjes gesorteerd,
zorgvuldig gecorrigeerd
met postzegels geporteerd
en gaande door vele handen-,
bij de cursisten belanden.
O, ja dat slechte geheugen.
dat steeds minder gaat deugen-
niet dat ik me beklaag,
maar het ‘moedig’ draag,
dat ben ik tenminste aan het proberen
en ik begin het steeds beter te leren.

U moet ook echt nog even weten
dat ik soms vergeet, dat ik ga vergeten.
Maar administrateurs en -weet ik veel-
ook al het andere personeel.
wil ik naast lof ook iets schenken,
maar met geen mogelijkheid kan ik bedenken
wat het ook al weer was,
Nu zien jullie pas
dat mijn geheugen
steeds minder gaat deugen.

En weet je wat ik ook vergeet?...hoe ik eigenlijk heet!

jullie beste.......