Snel zoeken:
075 Quizen

Bijbelguiz (TdJ)

Al zijn de koeien rijk in tal,
God ziet ze Ďs winters staan op stal.
Hij weet hoe oud elk dier zal wezen.
Zeg mij, waar kunnen wij dit lezen

Een neef uit een naburig land
dong eenmaal naar mijns zusters hand,
veel later was ik in ťťn week tijd
aan zijn zoon twee dochters kwijt

Ďt Ontbreekt me aan vaderlijk gezag,
mijn kinderen stierven op ťťn dag.
Ik heb mijn funktie slecht vervuld,
mijn rampspoed is mijn eigen schuld


Hoe heetten de twee bijvrouwen van Jacob
Bilha en Zilpa
Noem twee discipelen van de Heer die broers van elkaar waren
Johannes en Jacobus / Petrus en Andreas
Op welk eiland schreef Johannes het boek Openbaring
Patmos
Wie werd de priester-schriftgeleerde genoemd
Ezra
Wie was de eerste koning over het tweestammenrijk Juda
Rehabeam
Op welke berg zal de Heer Jezus terugkomen
Op de Olijfberg
Wie zat er met Paulus in de gevangenis te Filippi
Silas
Waar werden de IsraŽlieten besneden toen ze het land Kanašn ingingen
Gilgal
Welke richter verloste IsraŽl uit de macht van de Moabieten
Ehud
Wie woonde in het land Uz
Job.