Snel zoeken:
1 Kor 12:31

Betreft : 1 Kor. 12:31


Vraag : Hoe kun je streven naar de grootste genadegaven

Antwoord :

Enerzijds is het bezit van een gave een zaak van ontvangen van wat een ander - in dit geval God - geeft (lees 1 Kor.12: 4-11). Maar net als bij bekering die en geloof dat door God bewerkt moet worden, is de mens 'daar helemaal bij'. Het gaat niet buiten onze verantwoordelijkheid om.
God geeft de gave, maar dat staat niet los van onze houding. Een eerste voorwaarde is dat we ons innerlijk openstellen voor het ontvangen van een gave net zo goed als je bereid moet zijn een gave van mensen te ontvangen.
Ten tweede moeten we bereid zijn, ja ons er naar uitstrekken om dienstbaar voor de Heer te zijn met dat wat Hij ons geeft.
Ten derde komt het erop aan daar te zijn waar gewerkt wordt en aan te pakken wat er gedaan moet worden waarbij je begint met het eenvoudigste, misschien wel het 'gewone' materiele werk. Zo ontdek je je bekwaamheden en de gave die God je geeft. Om een v