Snel zoeken:
086 Flitsen uit het MattheŁsevangelie Mt 13:01-08>590

Flitsen uit het MattheŁsevangelie
(MattheŁs 13 : 1 - 8)


Vier soorten grond

De Heer spreekt in deze gelijkenis over vier soorten grond waarop het zaad valt. Zo'n oosterse akker is namelijk niet een mooi vierkant stuk grond, maar een vrij ruig, soms steenachtig gebied, dat gedeeltelijk bewerkt is, voor zover er met een ploeg is door te komen. Welnu, een deel van het zaad valt op de weg, waar honderden voetstappen de bodem hebben verhard. Voordat het zaad kan ontkiemen komen vogels en pikken het weg. In de uitleg verklaart de Heer dit als volgt. Deze grond stelt mensen voor die het woord niet aannemen. Ze "verstaan" het niet, ze zien niet in dat ze zondaars zijn en geloven moeten in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. Hun hart is verhard, misschien wel door wat ze allemaal ondervonden hebben.
Zo'n verhard hart zal eerst de boodschap aannemen als de ploeg van het woord van God er door is gegaan, als men in gewetensnood is komen te zitten over zijn zonden. Misschien heeft u vroeger zo'n verhard hart gehad, maar door allerlei omstandigheden bent u nu toch over de zin van het leven gaan nadenken. Dan is het nog niet te laat. Luister dan nu naar de boodschap dat er redding is voor verloren mensen doordat Jezus Christus in de wereld kwam om ook voor u te sterven op Golgotha's kruis.

Gevoelschristenen
Een ander deel van het zaad valt op rotsachtige grond, waar maar een klein laagje aarde over ligt. Het ontkiemt direkt, want de omstandigheden zijn er gunstig voor. Vrucht voortbrengen doet het echter niet,het is maar een oppervlakkige zaak, wortels worden er niet gevormd, en als de zon wat feller gaat schijnen verdort de hele boel. Dit stelt die mensen voor die weg zijn van een toespraak en soms nog meer van de spreker. Wat een gloed en wat een vuur weet die man in zijn woorden te leggen! Tjonge, dat geloof moet toch wel iets moois zijn als je er zo door in vlam kunt raken. Bij een massameeting zijn dat de mensen die het eerst naar voren lopen om zich aan Christus te geven. Ze nemen dadelijk het woord met vreugde aan.
Maar zodra er tegenslag komt of smaad, moeilijkheden in het gezin of wat dan ook, is het strovuur uitgebrand. Dat is trouwens geen wonder. Als iemand direkt de boodschap van het evangelie met vreugde aanneemt, dan is er iets mis.
Is het leuk om te horen dat je een zondaar bent, op wie de toorn van God rust? Is het plezierig om te vernemen dat je op weg bent naar de hel? Welnee, het evangelie is pas een vreugdevolle boodschap voor mensen die droefheid kennen over hun zonden. Zo zegt ook de bijbel: "droefheid in overeenstemming met Gods wil brengt een onberouwelijke inkeer tot heil teweeg". Droefheid kende de verloren zoon, toen hij achter de varkens terecht gekomen was. Bent u misschien zo'n gevoelschristen? Hebben uw emoties u parten gespeeld in plaats dat uw geweten werd geraakt? Ga dan eens over uw leven nadenken, vraag u af of u wel beantwoordt aan de wil van God. Zie in dat u gezondigd hebt, en neem dan uw toevlucht tot de Heiland van zondaren.

De bar, het geld, het huishouden
Bij de derde grond komt het zaad onder de doornen terecht. Ook daar brengt het geen vrucht voort. Van een veelbelovend begin is na een ogenblikje niets meer over. De doorns verstikken alles. Dit stelt die mensen voor die na een evangelieverkondiging er toch ook wel bij willen horen. Ze "lopen" een tijdje mee, bezoeken meer of minder trouw de een of andere kerk of samenkomst,ja, uiterlijk gezien behoren ze bij de christenen. Maar dan krijgt Paula kennis aan een vriendin of vriend, die haar meesleept naar een obscure bar, het leventje van pret staat Paula wel aan, en ze geeft het geloof er aan. En meneer Van Velden kan een goed handeltje afsluiten, hij heeft de winstmarge wel tot aan de woekergrens verhoogt, maar wat zou dat? Zo krijgt het geld hem in de macht, en zijn eerste indruk, opgedaan bij die straatprediking, is verdwenen. Mevrouw Poeldijk heeft het echt wel gemeend, ze zou christen worden, het ging ook een tijdje aardig,maar ja, die drukte in je gezin, en je moet toch ook wat aan je kinderen denken.... enz.
Is u tot nu toe misschien zo'n soort Christen? Dan is het ernstig met u gesteld. U laat de dingen van dit leven prevaleren boven de zaken die de eeuwigheid betreffen. Het is echter gelukkig nog niet te laat. Van een schijnbekeerde kunt u nog een echt kind van God worden. Deze laatsten worden aangegeven met de vierde soort grond, met de goede aarde, die vrucht voortbrengt. Dat zijn namelijk mensen die het evangelie hebben gehoord, en het heeft diep gesneden in hun geweten. Ze bekeren zich tot God met berouw en beginnen een totaal nieuw leven. Ze vragen voortaan wat GoŠ van hen wil, en zo wordt hun leven vruchtbaar voor God. Wilt u er bij horen? Bekeer u dan en geloof in de Here Jezus!