Snel zoeken:
Kleren niet scheuren

Leviticus 10:6
Betreft: Lv.10: 6

Vraag:
Gold het verbod voor de hogepriester Aäron om zijn kleren niet te scheuren, alleen in het geval van de dood van Nadab en Abihu omdat deze zo erg gezondigd hadden?

Antwoord:
Het werd
toen als een verbod aan Aäron gegeven in verband met de dood van zijn twee zonen en er wordt niet bij gezegd, dat dit ook in andere gevallen voor Aäron zou gelden.
Ook wordt er niet gezegd, dat het in het vervolg voor zijn opvolgers van kracht zou zijn..
Toch is het als een algemeen geldend verbod voor elke hogepriester bedoeld, maar dat wordt pas in Lv.21: 10 vermeld bij de heiligingswetten voor de priesters.