Snel zoeken:
Verzoening van de ziel

Leviticus 17:11
Betreft: Lv.17: 11 en 12

Vraag:
Het bloed van Christus bewerkt verzoening van de ziel. In Lv.17: 11,12 staat het echter anders namelijk door middel van de ziel. Wat betekent dit verschil?

Antwoord:
Als we spreken over 'verzoening van de ziel' (reiniging van de ziel) dan denken we niet aan een bepaald deel van de mens dat gereinigd wordt maar aan de mens zelf die met God verzoend wordt. Ziel duidt dan op de persoon. Zie Gn.46: 27 'het getal der zielen' = het aantal personen.
In Leviticus 17 wordt naar voren gebracht dat de ziel van het vlees in het bloed is. Het leven van een dier wordt gedragen door het bloed. Verzoening door de ziel wil zeggen dat er verzoening is doordat het dier zijn ziel, zijn leven geeft in plaats van de schuldige IsraŽliet. In Hb 9: 22 wordt dan ook gezegd: 'zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving'.