Snel zoeken:
Wat is de zin van het toevoegen van zout?

Leviticus 2:13
Betreft: Lv. 2: 13

Vraag:
Wat is de zin van het toevoegen van zout?

Antwoord:
Zout geeft smaak aan het eten en het is bederfwerend. Om dat laatste gaat het in dit geval. Het spijsoffer spreekt van de toewijding van Christus in Zijn leven
hier op aarde. Welnu, Hij was de zondeloze en smetteloze.

Als wij een spijsoffer brengen dan doen we dat door Christus voor te stellen aan God. Dat gebeurt met onze woorden als we Hem als de Reine, Volmaakte aan God voorstellen. We vertellen zo aan God
hoe we Zijn Zoon de Heer Jezus als de volkomen Mens op aarde waarderen.
Het gebeurt ook door ons leven. Dat leven moet dan een leven van navolging zijn en daar moet het 'zout', de smetteloosheid, het 'niet-bederf' in uitkomen. Vergelijk bij deze tekst Mk. 9: 49; Ko. 4: 6 als ook Ez. 43: 24.