Snel zoeken:
Wie stellen de twee getuigen voor?

Openbaringen 11:3
Betreft: Openb. 11:2

Vraag: Wie stellen de twee getuigen voor?

Antwoord:
Het is moeilijk, zo niet onmogelijk te zeggen wie de twee getuigen zijn. Hun namen worden niet genoemd en nergens lezen we een duidelijke aanwijzing wie ze zijn. Toch laat zich uit wat ze doen iets afleiden.
Er staat o.a. dat ze macht hebben:
1) De hemel te sluiten zodat er geen regen valt en
2) water in bloed te veranderen.
Het eerste van deze twee tekenen herinnert aan Elia, het tweede aan Mozes. Er zijn uitleggers die menen, dat de twee inderdaad Elia en Mozes zijn. Het is echter onwaarschijnlijk, dat mensen die hier op aarde geleefd hebben nog eens op aarde zouden leven en voor een tweede keer zouden sterven.
Wel kunnen we zeggen dat deze twee komen in de kracht van Elia en Mozes en met eenzelfde bediening.
Zo kwam Johannes de Doper in de kracht van Elia en zou hij de Elia van Mal. 4:5 zijn geweest als het volk hem had willen aannemen (zie Matt. 11:14; 17:11, 12). Zoals Elia tekenen deed voor een afvallig volk zo zal de ene getuige tekenen doen voor de afvallige en ongelovige Joden in de eindtijd. Zoals Mozes optrad voor de Farao die het volk Gods verdrukte, zo zal de andere getuige optreden tegen de naties die de gelovige Joden verdrukken.