Snel zoeken:
Vergadering van gelovigen

000 Vergadering van gelovigen, een overzicht en een verklaring
001 Vergaderen volgens de normen van de Schrift... wat is dat?
001a Wat is onze identiteit als 'vergadering'?
001b Welke veranderingen hebben zich in Nederland voorgedaan?
001c Tucht in verband met Dt 17:02-07
001d Twijfelachtige gevallen van uitsluiiting
002 Het avondmaal
003 Gebruiken bij het avondmaal
004 Gemeenschap verbreken
005 Een toespraak testen
006 Het reveil en de broederbeweging
007 Hoe komt de Gemeente tot besluiten?
008 Afzondering, het dilemma van de broederbeweging
009 Is de Tafel van de Heer heiliger dan de Heer zelf?
010 Open en gesloten standpunt... zijn dat bijbelse begrippen?
010 b Gemeenschap, vervolg op Open en Gesloten
011 Maakt kwaad de hele geloofsgemeenschap onrein?
012 De Heilige Geest
013 Heilige Geest... wat zijn de voorwaarden voor de doop met de H.G.?
014 De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde....... maar hoe dan?
015 Pastorale zorg
016 De huisdoop getoetst - 1
017 De huisdoop getoetst - 2
018 De toekomst van de Gemeente
019 Het man/vrouw verhaal
020 Man/vrouw verhaal......twee meningen
021 Hoeveel fundamenten heeft de Gemeente eigenlijk?
022 Mt 16:15-20 opnieuw bekeken.
022b Brief over het vergaderen
023 Had je reden om kwaad te zijn, Jona ?
025 De Go-Preachers
026 Hoofdbedekking, langhaar.
100 Nadenkertje nr. 00 Info
101 Nadenkertje nr. 01 Vergeven en vergeten
102 Nadenkertje nr. 02 Slecht luisteren
103 Nadenkertje nr. 03 Bloed zweten
104 Nadenkertje nr. 04 De Geest zal overtuigen
105 Nadenkertje nr. 05 Openbaringen?
106 Nadenkertje nr. 06 Nu is niet altijd vandaag
107 Nadenkertje nr. 07 Herhalingen (1)
108 Nadenkertje nr. 08 Herhalingen (2)
109 Nadenkertje nr. 09 Is erg niet erg meer
110 Nadenkertje nr. 10 Dopen met vuur
111 Nadenkertje nr. 11 Gij of U
112 Nadenkertje nr. 12 Spreken in talen (1)
113 Nadenkertje nr. 13 (Spreken in talen 2)
114 Nadenkertje nr. 14 'Tegen u alleen heb ik gezondigd'
115 Nadenkertje nr. 15 Vegeven zonder belijdenis?
116 Nadenkertje nr. 16 Het gezag van leraars in ons midden
117 Nadenkertje nr. 17 Jh 7:17
118 Nadenkertje nr. 18 De Heer zei tegen mij
119 Nadenkertje nr. 19 Rode zee en Jordaan
120 Nadenkertje nr. 20 scharlaken
121 Nadenkertje nr. 21 Scheiding Kerk en Staat
122 Nedenkertje nr. 22 Lijden om Christus' wil
123 Nadenkertje nr. 23 De man Gods uit Juda
124 Nadenkertje nr. 24 Vallen door verleiding
125 Nadenkertje Zoutverbond Nadenkertje 25
126 Verzoeken Nadenkertje 26
127 Christus de steen Nadenkertje 27
200 Vergaderingskwesties
201 Aan hen die ons verlieten
202 Open brief van JGF 20 mei 1996
203 Verklaring van JGF i.v.m. ontstane situatie t.e.m. punt 15
204 Verklaring van JGF i.v.m. ontstane situatie, vanaf pt 16
205 Wat is er aan de hand deel 1
206 Wat is er aan de hand deel 2
305 jrg 129, 05-1986 Over de Betekenis van MattheŁs 18:18-20 (7)
Problemen binnen uw kerk of kring
Het ontstaan van de 'open' vergaderingen in Nederland.
Vergaderen volgens de normen van de Schrift...wat is dat?
Verklaring van JGF betreffende de vergadering te Leeuwarden
Verschuivingen in de vergadering