Snel zoeken:

0:0 - De vier evangeliŽn
1:0 - Huwelijk - Verhouding vrouw tot famillie
1:0 - Geslachtsregisters
1:19 - Bij de rechters aanklagen
2:1 - Kwamen de wijzen niet uit het oosten?
2:13 - Naar de tempel of naar Egypte
2:15 - Dubbele betekenis
3:6 - Hoe kwam Johannes er toe om mensen te dopen?
3:7 - Kunt u dit gedeelte uitleggen?
3:13 - Waarom moest de Heer Jezus gedoopt worden?
4:0 - Geen echte verzoeking
5:17 - Nieuwe verbond en de genade
5:18 - Zal de hemel vergaan?
5:28 - Uitrukken van oog letterlijk bedoeld?
5:39 - Bergrede en de wet
5:43 - Van iemand houden die mij kwaad doet?
6:6 - Niet voor je eten mag bidden?
6:6 - Bidt tot uw Vader die in het verborgen is
6:9 - Een gebed voor de joden en niet voor christenen?
6:13 - God verzoekt toch niemand
8:12 - Zonen van koninkrijk uitgeworpen?
9:30 - Waarom niet zeggen dat Hij de Christus was?
10:5 - Waarom dit bevel aan de dicipelen?
10:10 - Verkrijgt u .. noch male tot de weg
10:28 - Is er verschil tussen ziel en geest?
11:13 - Is Johannes de Doper nu Elia of niet?
11:25 - Wat wordt met 'deze dingen' bedoeld?
12:3 - Hoe weet u dat dit in Nob afspeelde
12:31 - Een belediging van de Geest
12:31 - Belediging van de Geest
12:39 - Wat wordt bedoeld met het teken van Jona?
12:42 - Wie is de 'koningin van het zuiden'?
12:43 - Matth 12: 43-45; Luk 11:24-46
13:11 - Geheimhouden van deze geheimenissen?
13:32 - De vogelen des hemels?
13:35 - Zuurdeeg
13:45 - De koopman
13:55 - Broers van de Heer Jezus?
15:5 - Gods gebod krachteloos?
15:19 - Wat bedoelt de Heer Jezus hier?
15:26 - Van 'hond' een 'schaap'?
16:6 - Zijn deze verzen niet met elkaar in tegenspraak?
16:17 - Bloed en vlees of vlees en bloed
16:18 - Wat betekent dit vers precies?
17:0 - Verheerlijking op de berg
18:10 - Heeft elke gelovige zijn beschermengel?
18:17 - In de hemel ontbonden zijn
18:21 - Er komt aan vergeving een keer een eind?
19:6 - Mag je blijven zoeken naar een levensgezel(lin)?
19:11 - Drie soorten gesnedenen
19:24 - Deze tekst neemt toch veel moed en hoop weg?
19:28 - Alleen voor de 12 discipelen?
19:28 - Wat houdt het richten in?
19:28 - 'Wedergeboorte' en 'wedergeboren worden'?
20:28 - Voor allen
22:11 - Bruiloftskleed
22:14 - Geen bemoedigende tekst, wat moet ik daarmee?
22:33 - Strikvragen
22:44 - Wiens zoon de Christus is
23:36 - Dit geslacht
24:22 - De antichrist openbaar
24:29 - Grote Verdrukking
24:36 - Jezus Christus God?
24:45 - Op een dag dat hij het niet verwacht ...
25:31 - Schapen
25:31 - Geloof of daden?
26:13 - Rechtvaardiging
26:24 - Werd Judas niet gedwongen te verraden?
26:27 - Geen druivensap, ongezuurd brood?
26:28 - Mijn verbond?
26:29 - Eerst beker?
26:29 - Volgorde brood en wijn
26:52 - Geweldloos
26:63 - Met een eed antwoord?
27:1 - Flitsen uit het MattheŁsevangelie Mt 27:1-10
27:9 - Jeremia of Zacharia?
27:19 - Moest Pilatus zijn handen van Jezus aftrekken?
27:44 - De rovers in Mattheus en Markus
27:46 - Door zijn vader verlaten
27:52 - Wat voor opstanding was dat?
28:1 - Beide Maria's op weg naar het graf
57:0 - Waarom bergrede?