Snel zoeken:

0:0 - De schrijver van het vierde evangelie
0:0 - Wat wordt met de andere opbouw van het evangelie naar Johannes bedoeld?
1:12 - 'zijn' in plaats van 'Zijn'?
2:13 - 209 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 2:13-22
2:17 - Wie zegt dat David in Ps. 69 dat bedoelde
3:3 - Vallen bekering en wedergeboorte samen
3:3 - Is wedergeboorte een eenmalige zaak
3:5 - Wedergeboorte
3:8 - Wind
3:16 - Heeft God de wereld nog lief?
3:22 - Doopte Jezus met water?
3:36 - Geloven is zo rekbaar
3:36 - Wat betekent 'ongehoorzaam zijn' in dit verband?
4:23 - Aanbidden in de geest en in waarheid?
4:23 - Wijze van aanbidding
4:40 - Twee dagen uit Jh. 4: 40 vergeestelijken
5:17 - De sabbat is toch een rustdag? Wat betekent deze tekst?
5:17 - Rust op de zevende dag
5:39 - Opwekken ten laatste dage
6:39 - Opstanding
6:44 - Trekken
6:64 - sommigen niet geloofden
9:2 - ReÔncarnatie
10:16 - Schapen
10:34 - Hij maakte zichzelf tot God
11:35 - Waarom weende de Heer Jezus?
11:43 - Was het voor Lazarus niet erg frustrerend
11:43 - Een teleurstelling voor Lazarus
12:24 - Tarwekorrel
12:25 - Haat
13:10 - Voetwassing
13:11 - Judas inkeer
13:23 - Johannes?
13:25 - Linkerzij
14:12 - Kunnen er nu doden opgewekt worden?
14:13 - Naar zijn wil
14:14 - Godheid van de Heer Jezus
15:7 - Alle gebeden verhoord
15:15 - Jehovah's-getuigen
16:23 - Tot de Heer Jezus bidden?
17:19 - Heiligen
19:26 - Vrouw zie uw zoon
19:30 - Daarna nog strijd met de Satan?
20:17 - Hem niet aan te raken
20:22 - De vervulling van de belofte
21:24 - Boeken