Snel zoeken:

1:15 - Wat houdt de 'tweede genadegift' in?
1:24 - Wat houdt 'heersen over uw geloof' in?
2:2 - Graag uitleg van deze tekst
2:2 - Gaat het in deze verzen om één persoon of om meerderen die in het enkelvoud worden aangesproken
2:9 - Wat is de (dubbele ?) bedoeling van de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs geweest?
2:10 - Wat betekent het dat satan op ons voordeel zou behalen?
3:6 - Wat betekent de uitdrukking: 'de letter doodt'.
3:8 - Zijn de wegen van God in de ogen van de mensen niet vaak onpraktisch?
3:13 - Wat betekent dit vers?
4:6 - Graag een verduidelijking van dit vers
4:14 - Volgt uit deze tekst dat er een tweede opwekking van de Heer Jezus zal plaatsvinden?
4:16 - Zou er daarom zoveel lichamelijk leed in de wereld zijn, namelijk om dit doel 'de vernieuwing van de innerlijke mens' te bewerken?
5:1 - Wordt met 'de (onze) aardse tent' gedoeld op ons lichaam?
5:3 - 'Als wij namelijk, hoewel bekleed, niet naakt bevonden worden'. Wat houdt dat in?
5:12 - Aanleiding tot roem over jezelf geven is toch hetzelfde als jezelf aanprijzen
5:16 - Wat betekent dit vers?
5:18 - Waaruit bestaat de bediening van de verzoening?
5:21 - Kunt u dit toelichten?
6:14 - Dit vind ik een harde uitspraak. Het klinkt net alsof je niet met iemand van een ander ras mag trouwen.
6:18 - Waarom wordt hier over zonen en dochters gesproken en niet over kindschap in het algemeen?
7:1 - Hoe kunnen wij, zondaren, onze heiligheid volmaken in de vreze Gods?
7:1 - Wordt onder bezoedeling (bevlekking) van het vlees de lichamelijke, sexuele omgang bedoeld? Moet die dan negatief beoordeeld worden?
7:10 - Droefheid kun je toch niet bij jezelf maken
8:1 - Waaruit kun je opmaken dat met 'Heere' de Heere Jezus is bedoeld?
8:14 - Kunt u een uitleg van dit vers geven?
8:15 - Wat verstaat u - in verband met dit vers- onder een vergelijkende aanhaling?
10:2 - Wat betekent 'droefheid naar Gods wil'?
10:4 - Wordt met het slechten van bolwerken gedoeld op het tegengaan van verkeerde gedachten?
10:17 - Wien de Here aanbeveelt heeft de proef doorstaan
11:13 - Hoe wist Paulus van hun situatie?
11:16 - Bevatten deze teksten spot of ironie?
11:17 - Welk verwijt maakt de apostel de Korintiërs?
12:2 - Wie is bedoeld met de uitdrukking 'een Mens in Christus'?
12:5 - Hoe kunt u zeggen dat Paulus het in 2 Ko 12:1-5 over zichzelf heeft, vers 5 is daarmee toch in strijd?!
12:7 - Wordt met een engel des satans de satan zelf bedoeld?
12:7 - Was de doorn in het vlees een lichamelijk lijden of een zinnelijke of zondige begeerte?
12:8 - Mogen we tot de Here Jezus bidden?
12:14 - Kunt u verklaren wat de geestelijke betekenis van dit vers is buiten het verband van de tekst waarin het gebruikt wordt.
13:8 - De talen zullen ophouden...