Snel zoeken:

1:18 - Waarom wordt Petrus in deze verzen Céphas (Kefas) genoemd
2:1 - Welke bezoeken aan Jeruzalem zijn bedoeld?
2:2 - Hen die in aanzien (achting) waren
2:7 - Waarom wordt de ene keer de naam Petrus, de andere keer de naam Képhas gebruikt?
2:9 - Dat is toch het evangelie voor onze tijd?
2:9 - Waarom is het, zoals u aangeeft, zo belangrijk, dat ook Jakobus aan Paulus de rechterhand van de gemeenschap geeft?
2:15 - Wat betekent de uitdrukking 'door het geloof van Jezus Christus'
3:3 - Wat betekent 'eindigt ge nu met het vlees'?
3:8 - Hoe kunt u zeggen, dat de Schrift niet iets vooruit zien kan
3:8 - Wat is het bijzondere van deze teksten?
3:8 - Wordt met de Schrift dan niet de Heer Jezus zelf bedoeld?
3:13 - Waarom is iemand die aan het hout hangt vervloekt?
3:16 - Wordt met 'het zaad' Christus bedoeld?
3:17 - Hier is sprake van 430 jaar later maar moet dat niet 645 jaar later zijn?
3:22 - Wat betekent de uitdrukking, dat de Schrift alles onder de zonde besloten heeft?
3:24 - Wat is een 'tuchtmeester'?
3:24 - De wet van de tien geboden geldt toch ook nu nog?
3:27 - In Christus gedoopt zijn
3:27 - In Christus gedoopt zijn
3:28 - Onerscheid tussen man en vrouwe
3:28 - Positie in Christus
4:4 - Waarom dit onderscheid van vrijkopen van heidenen en vrijkopen van Joden?
4:4 - Zijn wij allen op soortgelijke wijze door God uitgezonden?
4:14 - Galaten gewoon mensen
4:24 - Wat is de betekenis van dit vers?
4:27 - Meer gelovigen uit de heidenen zullen zijn, dan gelovigen uit de volken?
4:30 - Zoon van de slavin zal niet erven met de zoon van de vrije
5:14 - U zegt dat wij de wet vervullen als we de naaste liefhebben, maar wij vervullen de wet toch niet. Christus heeft toch de wet vervuld.
5:16 - Hoe kun je door de Geest leven? Ik merk daar niets van. Ik heb het gevoel, dat ik alle beslissingen zelf nemen moet.
5:20 - Hoe moet ik 'Christus leeft in mij' verstaan?
5:21 - Afvallige... uitgesloten...
5:21 - Is hier sprake van iemand die zich een gelovige noemt en het niet is?
5:21 - Waarom worden dit soort waarschuwingen gegeven als een gelovige toch niet verloren kan gaan?
5:25 - Wordt met 'Geest' de heilige Geest of het geestelijk leven bedoeld?
6:6 - Is Gl 6: 6 ook nu nog van toepassing?
6:14 - Wat is het verschil tussen: a. de wereld is mij gekruisigd en b. ik ben voor de wereld gekruisigd?