Snel zoeken:

1:1 - Komt het 'zoeken' en het 'bedenken' van de dingen die boven zijn, niet op hetzelfde neer.
1:10 - Is er geen verschil tussen 'goede werken' (Ef 2: 10) en 'goed werk' (Ko 2: 10)
1:10 - Opgroeien in/door de kennis van God
1:12 - De erfenis van de heiligen in het licht is dat de hemel?
1:16 - Waardoor zijn de dingen op de aarde verontreinigd en waardoor zijn de dingen in de hemel verontreinigd zodat er verzoening voor moet gebeuren?
1:24 - Was zijn werk dan niet af?
2:6 - Wat wordt bedoeld met 'wandelen in Hem'?
2:11 - Besnijdenis
2:13 - Wat betekent de onbesnedenheid naar (van) het (ons) vlees?
2:14 - Ziet het 'ons' van vers 14 niet ook op de gelovige heidenen?
2:15 - Betekent deze tekst dat we ons niet behoeven te houden aan de 10 geboden?
2:16 - Wat wordt hier met 'nieuwe maan' bedoeld?
2:20 - Vrij van regels?
2:20 - Wat betekent precies het afsterven aan de eerste beginselen van de wereld.
2:21 - Je moet toch dankbaar zijn voor elke dag die God je hier geeft?
2:26 - Het was een verborgenheid, maar dat plan was er toch allang bij God?
3:2 - Hoe moet je de dingen die boven zijn bedenken
3:3 - Is dit 'verborgen' zijn 'met' Christus hetzelfde als 'geborgen' zijn 'in' Christus?
3:5 - De bedoeling van dit vers kan toch niet zijn dat we iemand doden?
3:10 - Naar wiens beeld wordt de nieuwe mens vernieuwd?
3:10 - Slaat dit terug op Gen.1: 26?
3:10 - Wilden Adam en Eva ook gelijk zijn aan het beeld van hun Schepper?
3:13 - Waarom staat in Kol 3: 13 zoals Christus of de Here u vergeven heeft en in Ef 4: 32 zoals God in Christus u vergeven heeft?
4:4 - Graag een uitleg van dit vers
4:6 - Wat betekent de uitdrukking dat ons woord met zout besprengd moet zijn?
4:11 - Kan Justus inhouden dat we met een rechter te doen hebben?
4:14 - U zegt dat in Ko 4 de naam voorkomt van een ontwikkeld man, die tot de bijbelschrijvers behoort. Ik kan die in Ko 4 niet vinden.