Snel zoeken:

1:2 - Alle gelovigen zijn toch broeders en zusters in het geloof?
1:5 - Is het doel van de wet tweeledig?
1:10 - Is het woord 'zielverkoper' hier bedoeld als scheldwoord of heeft het een heel andere, specifieke betekenis?
1:13 - In 1 Tm 1: 13 staat dat Paulus voor zijn bekering in onwetendheid een lasteraar en vervolger was. Maar kan men 2 Tm 1: 3
1:15 - Paulus de grootste van alle zondaars?
1:18 - Waar kunnen we in de Bijbel deze profetieŽn vinden?
1:20 - Beproeving door de satan met instemming van God?
2:1 - Wat is het verschil tussen 'smekingen' en 'gebeden'
2:4 - leert deze tekst de alverzoening?
2:9 - Het woord 'evenzo' zal niet aan kracht inboeten door het hebben van onzedige klederdracht. Zie ik dat goed?
2:12 - Is hier met 'de' man 'haar' man bedoeld of geldt het algemeen?
2:14 - Waarom wordt er verschil gemaakt tussen 'verleiding' en 'overtreding'
2:15 - Ligt haar redding in het moederschap?
3:1 - De funkties van ouderling en diaken
3:2 - Kan iemand die voor de tweede maal getrouwd is wel de funktie van oudste of diaken vervullen?
3:6 - Gelovigen gaan toch niet verloren?
3:10 - Door wie moeten de diakenen beproefd worden en wie bepaalt of ze onstraffelijk of onberispelijk zijn?
3:13 - Doelt Paulus hier op het celibaat voor priesters en nonnen
3:13 - Wat wordt hier met een ereplaats bedoeld?
3:16 - Kunt u een nadere uitleg van dit vers geven?
4:12 - Moeten we dit woord van de apostel als een vermaning opvatten?
5:3 - Hoe moeten we dit gedeelte in deze tijd toepassen?
5:5 - Hoe zit het nu met weduwen die niet in de gebeden volharden?
5:11 - Wat is er fout aan dat jonge weduwen weer willen trouwen?
5:15 - Wat betekent 'de satan achterna'?
5:16 - Waarom wordt in dit vers niet over weduwnaars gesproken?
5:20 - Moet TimoteŁs in dit geval in het openbaar bestraffen omdat het hen betreft die leiding geven?
5:21 - Wat zijn de uitverkoren engelen?
5:23 - Onmatig eet en drinkt
5:24 - Hoe kunnen de zonden pas later openbaar worden, de Heilige Geest doet toch zonden kennen?