Snel zoeken:

1:1 - Openbaring van Johannes?
1:5 - Wat betekent de uitdrukking 'eerstgeborene van de doden'?
1:7 - Dat doorsteken gebeurde toch pas nadat Hij al gestorven was?
1:10 - Is in dit vers sprake van de dag des toorns ofwel van de dag des Heren, die komen gaat?
1:10 - Is met 'geest' de Heilige Geest bedoeld of duidt dit woord op de geest van Johannes?
1:19 - 217 jrg 123, 06-1980 De opname van de gemeente een hersenschim? 13
1:20 - Wie of wat wordt bedoeld met de 'engelen van de zeven gemeenten'
2:1 - Openb. 2 en 3 en kerkverlating
2:6 - Wat waren de NicolaÔeten en wat waren hun werken?
2:7 - Graag een verklaring van de uitspraak: 'Wie oren heeft... hore wat de Geest tegen de gemeenten zegt', in verband met de uitspraken van de R.K. kerk?
2:9 - We kunnen toch niet zeggen, dat alle Joden die niet in Jezus Christus geloven bij de Satan horen?
2:11 - Kunt u uitleggen wat de 1e en de 2e dood betekent?
2:17 - Wat wordt bedoeld met geven van een nieuwe naam?
2:26 - Slaat vers 27 niet alleen op Jezus Christus?
3:7 - Wie zijn zij, die zeggen Joden te zijn die het niet zijn, maar liegen?
3:20 - Wordt hier gedoeld op de deur van de gemeente of op die van het hart?
5:5 - Wie zijn de hier genoemde oudsten en wie zijn de 'heiligen'?
5:9 - In welke tijdsperiode vindt de wraak waarover in dit vers gesproken wordt plaats?
6:2 - Waarom kan het witte paard niet iets gunstigs voorstellen, het is toch 'wit'?
6:9 - Mogen wij wel vragen, wat deze zielen vragen?
6:12 - Staan deze twee teksten in verband met elkaar?
8:3 - Welk altaar is bedoeld?
9:1 - Is de ster in 9:1 geen engel?
11:3 - Wie stellen de twee getuigen voor?
11:12 - Wordt met 'de' wolk geduid op de wolk van heerlijkheid des Heren of wel de 'sjechina'?
12:0 - De Openbaring een korte bespreking van de opvattingen over het boek
12:1 - Hoe kunt u met verwijzing naar Gen. 37:9 onder de vrouw IsraŽl en onder het kind Jezus Christus verstaan?
12:3 - In Openb. 12:3 is sprake van zeven diademen op de zeven koppen; in 13:1 is sprake van tien diademen op de tien horens
12:7 - Wie word hier met de vrouw bedoeld?
13:8 - Het is mij niet duidelijk dat hier sprake is van verschil.
14:4 - Gaat het hier enkel om 'mannen'?
14:11 - Hoe moeten we ons de pijniging in de hel voorstellen?
17:7 - Kan de hoer van Babylon het Vaticaan zijn?
20:1 - Opsluiting hoeft nog niet te betekenen dat er geen werkzaamheid van de opgesloten en gebonden engelen (saten incluis) is
20:1 - Leven wij nu al in het duizendjarig rijk?
20:1 - Wie worden bedoeld met de uitdrukking 'Hen die onthoofd waren' en wie met de 'overige doden'?
20:4 - Hoe kunnen de martelaren uit de periode van de Grote Verdrukking om het getuigenis van Jezus onthoofd zijn?
20:4 - Komen de hier genoemde mensen ook in de Hemel?
20:4 - Wie worden bedoeld met de uitdrukking 'Hen die onthoofd waren' en wie met 'de overige doden'?
20:6 - In vers 5 staat, dat de overige doden niet weder levend voordat de duizend jaren voleindigd werden
20:10 - Hoe zijn deze Schriftplaatsen met elkaar te rijmen?
20:11 - Krijgen de mensen die in ongeloof gestorven zijn bij de opstanding een nieuw lichaam?
20:14 - Is de tweede dood een tweede oordeel?
21:1 - Wie zullen er de nieuwe aarde bewonen?
21:3 - Wat wordt hier met 'tent' bedoeld?
21:9 - Hoe kan de Gemeente het lichaam van Christus zijn en tegelijk de bruid van Christus?
21:9 - Wat heeft dit gedeelte te maken met de teksten die met betrekking tot ons over de heerlijkheid Gods handelen?
22:18 - Kan men Openbaring 22:18 en 19 toepassen op de hele Bijbel?